طرح درس ابتدایی-راهنما معلم-سوالات امتحانی ابتدایی

طرح درس روزانه (3)            درس:9                     پایه:دوم                                 موضوع:به جای پدر                                                  

مدرس:رسول یکه فلاح                                                    روش تدریس : بدیعه پردازی               

 هدف کلی:

آشنایی کودکان با مهربانی پیامبر(ص) نسبت به کودکان

 اهداف جزئی:

1-آشنایی کودکان با رفتار پیامبر(ص) نسبت به کودکان

2-تقویت احساس علاقه و محبت به پیامبر (ص) در کودکان

3-تلاش برای آشنایی بیشتر با رفتار پیامبر(ص) در برخورد با کودکان

 

اهداف رفتاری:

1-برخی از مهربانی های پیامبر نسبت به کودکان را برمی  شمرد

2-داستان های را در باره ی رفتار پیامبر (ص) با کودکان را بیان می کند.

3-سعی در تقلید از رفتار پیامبر می کند .

4-برخورد مهربانانه ی خد را نسبت به دیگرانبیشتر می کند.

وسایل مورد نیاز:

کتاب درسی و تابلو و گچ

فضا و مدل کلاس:

کلاس مناسب با صندلی متحرک برای تشکیل گروه

ایجاد انگزه:

آموزگار:امروز می خواهم برای شما یک قه ی خیلی قشنگ تعریف کنم این قصه را خوب گوش کنیدکه من آخر قصه از شما می خواهم کار هایی را انجام بدید. آماده اید؟

اجرای مراحل تدریس:

مرحله ی یک:بیان قصه

معلم قصه ی داخل کتاب را از حفظ برای بچه ها تعریف می کند.

مرحله ی دو:توجه به واژه های کلیدی

آموزگار با نوشتن دو واژه از قصه، روی تابلو،از آن ها می خواهد آن ها هم واژه های دیگری از قصه که در خاطرشان مانده است را بگویندتا معلم به واژه ها اضافه کند تا به ده کلمه برسد.

واژه های معلم:مهربانی و پیامبر واژه های فراگیران:کودک ، تنهایی،غمگین،بازی،شادی،خدا،دوستی،محبت

مرحله ی سوم:مشابه سازی

آمزگار فراگیران را به گروه های دو نفری تقسیم می کند و از هر کدام می خواهد،تا با این واژه ها داستانی دیگر بسازند و بنویسند.

مرحله ی چهارم:ارائه ی محتوا

آموزگار از فراگیران می خواهد که هر گروه،قصه ی خود را برای جمع بخواند. و دیگران دقت کنند که از کدام واژه ها استفاده نکرده اند.

مرحله ی چهارم:توجه به واژه های کلیدی مرحله ی دوم

آموزگار از برخی از قصه ها که خوانده می شود، یک واژه به واژگان قبلی می افزاید تا بیست واژه شود.

واژه ها:بی خانه،یتیم،بچه ها،خواهر،مادر،پدر،گریه،لبخند.از فراگیران می خواهیم که دو واژه هم خودشان به آن بیفزایند تا بیست واژه تکمیل شود.

مرحله ی ششم:تولید محتوا

از فراگیران می خواهیم با این واژه ها در خانه داستانی بسازند و در جلسه ی آینده آن را برای جمع و خانواده بخوانندو اگر می توانند به صورت یک قصه ی دیواری بنویسند تا آمو زگار ،از قصه های آن ها یک نمایشگاه در کلاس تشکیل دهد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 19:15  توسط رسول یکه فلاح  |