طرح درس ابتدایی-راهنما معلم-سوالات امتحانی ابتدایی

موضوع:

طرح درس هدیه های آسمان (درس دوم پایه دوم ابتدایی)

بر مبنای روش تدریس قضاوت عملکرد

تهیه کننده:رسول یکه فلاح

هدف کلی: آشنایی با مهربانی و محبت علی (ع) و خانواده ی او با مردم فقیر

اهداف رفتاری:

برآنیم که دانش آموزان در طول ارائه ی این درس بتوانند:

1-   مفهوم مهربانی را توضیح دهد. (شناختی)

2-   علی (ع) و خانواده ی او را به عنوان انسان هایی مهربان تلقی کند. (عاطفی)

3-   علاقه ی خود را نسبت به علی (ع) و خانواده اش در قالب یک متن کوتاه ابراز کند. (عاطفی – مهارتی)

4-   رفتار علی (ع) و خانواده اش با مردم نیازمند را با سایر افراد جامعه مقایسه کند. (عاطفی - مهارتی)

5-   نسبت به مهربانی و محبت به دیگران در زندگی عشق بورزد. (عاطفی)

6-   ویژگی های افراد مهربان را پیش بینی کند. (عاطفی)

7-   احساس خود را در مورد طعم زیبای محبت به دیگران در زندگی را بیان کند. (عاطفی)

8-   احساسات خود را در هنگام افطار ماه مبارک رمضان بیان کند. (عاطفی)

فضا و مدل کلاس:

          آموزگار شکلات هایی با رنگ های مختلف بین دانش آموزان توزیع می کند و از آنها می خواهد کسانی که شکلات همرنگ دارند کنار هم بنشینند و بدین ترتیب گروه بندی می شوند.

رسانه های آموزشی:

          کتاب درسی، کتاب کار، گچ، تخته سیاه، تصاویر مرتبط با موضوع درس، کارت های سبز و قرمز به خاطر ارزشیابی و...

 

راهبرد ایجاد انگیزه و ارزشیابی ورودی:

          معلم داستانی را جهت ایجاد انگیزه در فراگیران بیان می کند:

          « روزی چند کودک با هم بازی می کردند نزدیک محل بازی آنها چاهی بود که مردم از آن آب می کشیدند. یکی از بچه ها از کنار چاه می گذشت که ناگهان پایش لیز خورد و نزدیک بود به درون چاه سرازیر شود. کودک دیگری با سرعت دوید و او را گرفت که در چاه نیفتد. مادر بچه دوان دوان آمد و بچه اش را در آغوش کشید و از خوشحالی فریاد زد: آفرین به این کودک مهربان و سپس رو به مردم کرد و گفت: ببینید این کودک شجاع چگونه بچه ی مرا نجات داد. همه به این کودک دلیر و مهربان آفرین گفتند و از او پرسیدند:

اسم تو چیست؟ گفت: علی، پرسیدند: پسر چه کسی هستی؟، گفت: پسر ابوطالب هستم. »

1-   به نظر شما کار علی (ع) چگونه بود؟

2-   چرا علی (ع) دوید و آن کودک را گرفت که به داخل چاه نیفتد؟

3-   مادر کودک به علی (ع) چه گفت:

4-   اگر شما به جای علی (ع) بودید، چه می کردید؟

5-   چرا به علی (ع) کودک مهربان گفتند:

6-   چرا باید مهربانی کرد؟

ارائه درس:

گام اول:

          پس از ایجاد انگیزه و ارزشیابی ورودی، ذهن فراگیران آمادگی کامل برای پذیرش هدف موضوع درس را پیدا  می کند. سپس آموزگار از فراگیران می پرسد: « مهربانی و کمک به افراد فقیر چگونه لذتی دارد؟ »

          فراگیران پاسخ می دهند: « با این کار خدا ما را دوست دارد و ما را به بهشت می برد و ... »

          سپس آموزگار تصاویری را که بیانگر مهربانی و محبت به افراد فقیر و نیز تصاویری که حاوی تندی و عصبانیت نسبت به مردم است، بین گروه ها پخش می کند و از گروه ها می خواهد که با دقت به تصاویر نگاه کنند و با توجه به خصوصیات مهربانی و تندی با هم مشورت نموده و متنی را در مورد تصاویر بنویسند.

          در این مرحله سرگروه هر گروه قضاوت گروه را در مورد تصویر یادداشت کرده و متن خود را با صدای بلند می خواند و سپس تصویر را روی تخته می چسباند.

          پس از اینکه گروه مورد نظر متن خود را خواند، گروه های دیگر در مورد کار آنها قضاوت می کنند و موارد اشاره نشده را نیز بیان می کنند. این کار برای تمام گروه ها انجام می شود و گروه ها مورد تشویق هم کلاس هایشان قرار می گیرند. سپس آموزگار پرچم های سبز و قرمز را بین گروه ها تقسیم می کند و از آنان می خواهد که به جملات خوانده شده توسط آموزگار با دقت توجه کنند و با توجه به درستی و نادرستی جملات کارت های سبز و قرمز را بالا ببرند.

          جملات به این ترتیب می باشند:

1-   علی زنبیل را از دست پیرزن می گیرد و به این ترتیب دل او را شاد می کند.

2-   علی دست کودکی که در کنار خیابان ایستاده را می گیرد و از خیابان عبور می دهد.

3-   فقیری که در خانه ی محسن را می زند. محسن با عصبانیت آن فقیر را می رنجاند.

4-   و ...

بعد از این مرحله آموزگار داستان زیر را برای فراگیران تعریف می کند:

     « امیر و رضا دو دوست صمیمی هستند که در دبستان ظفز در پایه ی دوم ابتدایی درس می خوانند. امیر از پدرش روزی 200 تومان و رضا از پدرش 50 تومان به عنوان پول تو جیبی می گیرند. رضا خیلی ساندویچ دوست دارد ولی پول آن کافی نیست که بتواند ساندویچ بخرد. رضا تصمیم می گیرد پول هایش را به مدت 4 روز جمع کند تا بتواند ساندویچ بگیرد و او همچنین تصمیم خود را به امیر نیز می گوید و ... »

     از فراگیران می خواهیم در مورد ادامه ی داستان قضاوت کنند که سرانجام کار چه می شود.

     در پایان متن درس کتاب هدیه ها خوانده می شود و سوالات پایانی درس از فراگیران با توجه به نگرش آنها از داستان درس پرسیده می شود.

جمع بندی مطالب:

     آموزگار فهرستی از کارهایی که منجر به محبت و رضایت مردم می شود، را به کلاس ارائه می دهد.

ارزشیابی پایانی:

     از تمرینات کتاب کار استفاده می شود.

     آیا بچه ها تمایل دارند به جای قهرمان اصلی داستان درس قرار گیرند؟ چگونه؟

تکلیف تمرینی:

     لیستی از کارهایی که بیانگر مهربانی به مردم می باشد در محیط مشاهده کرده و در طی 3 روز به کلاس ارائه دهند.

     شعری بنویسند که در بردارنده ی مفهوم مهربانی و کمک به مردم نیازمند باشد و در جلسه بعد به کلاس آورده و برای دانش آموزان بخوانند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 19:9  توسط رسول یکه فلاح  |